Lantern Races

These are the following races supported by the Lantern client. This list excludes races referenced by the Trilogy client that do not have models. In some instances, to support global spawns, genders have been moved around (these changes are noted). The gender codes correspond with IDs (0 = Male, 1 = Female, 2 = Neutral).

ID Name Gender Notes
1 Human M F
2 Barbarian M F
3 Erudite M F
4 Wood Elf M F
5 High Elf M F
6 Dark Elf M F
7 Half Elf M F
8 Dwarf M F
9 Troll M F
10 Ogre M F
11 Halfling M F
12 Gnome M F
13 Aviak N
14 Werewolf N
15 Brownie M F
16 Centaur N
17 Golem M N M = Normal, N = Elemental
18 Giant N
19 Trakanon N
20 Venril Sathir N
21 Evil Eye N
22 Beetle N
23 Kerra M F
24 Fish N
25 Fairy F
26 Froglok Armored N
27 Froglok N
28 Fungusman N
29 Gargoyle M N M = Normal, N = Elemental
31 Gelatinous Cube N
33 Ghoul N
34 Bat N
36 Rat N
37 Snake N
38 Spider N
39 Gnoll N
40 Goblin N
41 Gorilla N
42 Wolf F N N = Normal F = Kunark Wolf
43 Bear N
44 Freeport Citizen M
45 Demi Lich N
46 Imp N
47 Griffin N
48 Kobold N
49 Dragon N Nagafen, Lady Vox
50 Lion M F
51 Lizard Man M
52 Mimic M
53 Minotaur N
54 Orc N
55 Human Beggar M
56 Pixie F
57 Drachnid M F
58 Solusek Ro N
59 Bloodgill Goblin N
60 Skeleton N
61 Shark N
62 Tunare N
63 Tiger N
64 Treant N
65 Vampire M
66 Rallos Zek N
67 Highpass Citizen M
68 Tentacle N
69 Will O’ Wisp N
70 Zombie M F
71 Qeynos Citizen M F
72 Ship ?
73 Launch ?
74 Piranha N
75 Elemental N
76 Puma N
77 Neriak Citizen M
78 Erudin Citizen M
79 Bixie N
80 Reanimated Hand N
81 Rivervale Citizen M F
82 Scarecrow N
83 Skunk N
85 Spectre N
86 Sphinx N
87 Armadillo N
88 Ak’Anon Citizen M F N N = Ak’Anon King
89 Drake N
90 Halas Citizen M F
91 Alligator N
92 Grobb Citizen M F
93 Oggok Citizen M F
94 Kaladim Citizen M F N N = Kaladim King
95 Cazic Thule N
96 Cockatrice N
98 Elf Vampire M F
99 Denizen N Amygdalan
100 Dervish N
101 Efreeti N
102 Froglok Tadpole N
103 Kedge N
104 Leech N
105 Swordfish N
106 Felwithe Citizen M
107 Mammoth N
108 Eye of Zomm N
109 Wasp N
110 Mermaid N
111 Harpie N
112 Kelethin Citizen M F
113 Drixie N
114 Ghost Ship ?
116 Sea Horse N
117 Dwarf Ghost M
118 Erudite Ghost M F
119 Sabertooth Cat N
120 Wolf Elemental N
121 Gorgon N
122 Dragon Skeleton N
123 Innoruuk N
124 Unicorn N
125 Pegasus N
126 Djinn N
127 Shadow Man M Invisible Man
128 Iksar M F
129 Scorpion M
131 Sarnak N
133 Lycanthrope N
134 Mosquito N
135 Rhino N
136 Xalgoz N
137 Kunark Goblin N
138 Yeti N
139 Cabilis Citizen M F N N = Iksar Guard
140 Forest Giant N
141 Boat ?
142 Nearest Doodad ?
143 Nearest Tree ?
144 Burynai N
145 Goo N
146 Spectral Sarnak N
147 Spectral Iksar M
148 Kunark Fish N
149 Iksar Scorpion N
150 Erollisi N
151 Tribunal N Looks wrong
153 Bristlebane N
154 Fay Drake F N F = Colorful (Plane of Air), N = Brown
155 Sarnak Skeleton N
156 Ratman F N
157 Wyvern N
158 Wurm N
159 Devourer N
160 Iksar Golem N
161 Iksar Skeleton N
162 Man Eating Plant N
163 Raptor N
164 Sarnak Golen N
165 Water Dragon N
166 Iksar Hand N
167 Succulent N
168 Flying Monkey N
169 Brontotherium N
170 Snow Dervish N
171 Dire Wolf N
172 Manticore N
173 Totem N
174 Cold Spectre N
175 Enchanted Armor N
176 Snow Bunny N
177 Walrus N
178 Rock-gem Man N
181 Yak Man N
183 Coldain M F N N = Coldain King
184 Velious Dragons N
185 Hag N
187 Siren N
188 Frost Giant N
189 Storm Giant N
190 Otterman N
191 Walrus Man N
192 Clockwork Dragon N Unused in classic
193 Abhorrent N Tserrina Syl`Tor
194 Sea Turtle N
195 Black and White Dragons N Lord Yelinak, Zlandicar
196 Ghost Dragon N
198 Prismatic Dragon N Sleeper / Kerafrym
© 2022 Project Lantern. EverQuest is a registered trademark of Daybreak Game Company LLC.